Keyword cannibalization là gì?

Keyword cannibalization là một hiện tượng quan trọng cần được tìm hiểu trong lĩnh vực tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO). Nó xảy ra khi nhiều trang trong website cạnh tranh với nhau trong việc xếp hạng trên các kết quả tìm kiếm vì sử dụng cùng một từ khóa hoặc chủ đề.

Hiện tượng này có thể gây ra sự phân tán và giảm hiệu quả của chiến dịch SEO. Khi các trang cạnh tranh với nhau, máy chủ tìm kiếm có thể không biết rõ trang nào nên xếp hạng cao hơn. Điều này dẫn đến việc giảm khả năng xuất hiện trang web của bạn trên các kết quả tìm kiếm và làm mất hiệu quả của chiến dịch SEO.

Để giải quyết keyword cannibalization, đầu tiên bạn cần xác định các trang trong website mà đang cạnh tranh với nhau. Kiểm tra xem các trang có sử dụng cùng một từ khóa hoặc chủ đề, và đánh giá sự tương đồng nội dung giữa chúng. Sau đó, bạn có thể áp dụng một số biện pháp để khắc phục hiện tượng này.

Keyword cannibalization là gì?

Một trong những phương pháp phổ biến là điều chỉnh nội dung trên các trang, tạo sự khác biệt và đảm bảo rằng mỗi trang tập trung vào một từ khóa hoặc chủ đề duy nhất. Điều này giúp máy chủ tìm kiếm hiểu rõ hơn về nội dung và mục tiêu của từng trang, tăng khả năng xếp hạng và hiệu quả SEO của trang web.

Ngoài ra, việc tối ưu hóa cấu trúc nội bộ và liên kết trong website cũng có thể giúp giải quyết keyword cannibalization. Tạo liên kết hợp lý giữa các trang, đặc biệt là từ trang chủ hoặc các trang quan trọng khác đến các trang mục tiêu, giúp tăng cường sự tập trung và sự ưu tiên của máy chủ tìm kiếm.

Tìm hiểu về keyword cannibalization và áp dụng biện pháp phù hợp để giải quyết nó là một yếu tố quan trọng trong việc đạt được hiệu quả và thành công trong chiến dịch SEO của bạn. Bằng cách xác định các trang cạnh tranh, tối ưu hóa nội dung và cấu trúc nội bộ, bạn có thể giảm thiểu tác động của keyword cannibalization và đảm bảo hiệu quả tối đa cho chiến dịch SEO của mình.

Khái niệm và ý nghĩa của keyword cannibalization

Khái niệm và ý nghĩa của keyword cannibalization là những khía cạnh quan trọng cần được hiểu rõ trong lĩnh vực tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO). Keyword cannibalization xảy ra khi nhiều trang trong website cạnh tranh với nhau trong việc xếp hạng trên các kết quả tìm kiếm vì sử dụng cùng một từ khóa hoặc chủ đề.

Keyword cannibalization đưa ra một số ý nghĩa quan trọng trong chiến dịch SEO. Đầu tiên, nó dẫn đến sự phân tán và mất tập trung của lực lượng SEO. Khi các trang cạnh tranh với nhau, máy chủ tìm kiếm có thể không biết rõ trang nào nên xếp hạng cao hơn. Điều này gây ra sự mất hiệu quả và giảm khả năng xuất hiện trên các kết quả tìm kiếm.

Thứ hai, keyword cannibalization làm giảm khả năng xếp hạng và tầm quan trọng của các trang trong website. Khi các trang cạnh tranh với nhau, máy chủ tìm kiếm không thể xác định rõ trang nào cung cấp nội dung tốt nhất cho từ khóa hoặc chủ đề đó. Điều này ảnh hưởng đến khả năng xếp hạng của các trang và giảm khả năng hiển thị của website trên các kết quả tìm kiếm.

Để giải quyết keyword cannibalization, cần hiểu rõ và áp dụng các biện pháp phù hợp. Điều quan trọng là xác định các trang cạnh tranh và điều chỉnh nội dung của chúng. Đảm bảo rằng mỗi trang tập trung vào một từ khóa hoặc chủ đề duy nhất, tránh việc trùng lắp và chia sẻ nội dung giữa các trang.

Ngoài ra, tối ưu hóa cấu trúc nội bộ và liên kết trong website cũng đóng vai trò quan trọng. Tạo liên kết hợp lý giữa các trang, đặc biệt là từ trang chủ hoặc các trang quan trọng khác đến các trang mục tiêu, giúp tăng cường sự tập trung và sự ưu tiên của máy chủ tìm kiếm.

Tóm lại, hiểu rõ khái niệm và ý nghĩa của keyword cannibalization là quan trọng để hiểu và giải quyết vấn đề này trong chiến dịch SEO. Bằng cách xác định các trang cạnh tranh, tối ưu hóa nội dung và cấu trúc nội bộ, bạn có thể giảm thiểu tác động của keyword cannibalization và đảm bảo hiệu quả tối đa cho chiến dịch SEO của mình.

Các dấu hiệu và nguyên nhân của keyword cannibalization

Các dấu hiệu và nguyên nhân của keyword cannibalization là những yếu tố quan trọng cần được hiểu rõ trong lĩnh vực tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO). Keyword cannibalization xảy ra khi nhiều trang trong website cạnh tranh với nhau trong việc xếp hạng trên các kết quả tìm kiếm vì sử dụng cùng một từ khóa hoặc chủ đề.

Một số dấu hiệu của keyword cannibalization bao gồm:

 1. Trang web có nhiều trang liên quan đến cùng một từ khóa hoặc chủ đề, dẫn đến sự cạnh tranh và mất tập trung.
 2. Các trang không xếp hạng cao trên các kết quả tìm kiếm hoặc thậm chí không xuất hiện do cạnh tranh lẫn nhau.
 3. Sự mất hiệu quả của các từ khóa hoặc chủ đề do phân tán sự tập trung của lực lượng SEO.

Nguyên nhân của keyword cannibalization có thể bao gồm:

 1. Thiếu quy hoạch và kiểm soát nội dung: Khi không có quy hoạch rõ ràng cho từ khóa và chủ đề, các trang có thể chứa nội dung tương tự hoặc trùng lắp, dẫn đến sự cạnh tranh không cần thiết.
 2. Thiếu chiến lược liên kết: Liên kết nội bộ không được tối ưu hóa hoặc không được định hướng đúng, dẫn đến sự cạnh tranh giữa các trang.
 3. Quản lý nội dung không hiệu quả: Việc quản lý và cập nhật nội dung không đồng bộ, không phù hợp với từ khóa và chủ đề, tạo ra sự cạnh tranh không mong muốn.

Để giảm thiểu keyword cannibalization, cần thực hiện các biện pháp phù hợp. Đầu tiên, kiểm tra và tối ưu hóa nội dung trên các trang liên quan. Đảm bảo rằng mỗi trang tập trung vào một từ khóa hoặc chủ đề duy nhất và không trùng lắp nội dung.

Keyword cannibalization là gì?

Tiếp theo, xây dựng một chiến lược liên kết nội bộ chặt chẽ và có mục tiêu. Tạo liên kết hợp lý giữa các trang, đặc biệt là từ các trang quan trọng đến các trang mục tiêu, tạo sự tập trung và ưu tiên trong việc xếp hạng.

Cuối cùng, duy trì quản lý nội dung hiệu quả và đồng bộ hóa.

Tác động của keyword cannibalization đến hiệu quả SEO

Tác động của keyword cannibalization đến hiệu quả SEO là một vấn đề quan trọng cần được hiểu rõ trong lĩnh vực tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Keyword cannibalization xảy ra khi nhiều trang trong website cạnh tranh với nhau trong việc xếp hạng trên các kết quả tìm kiếm vì sử dụng cùng một từ khóa hoặc chủ đề.

Tác động của keyword cannibalization đến hiệu quả SEO có thể làm giảm khả năng xếp hạng và tầm quan trọng của trang web. Dưới đây là một số tác động chính:

 1. Phân tán và mất tập trung: Khi các trang cạnh tranh với nhau, sự tập trung và ưu tiên trong việc xếp hạng giảm đi. Điều này dẫn đến sự phân tán và mất hiệu quả của chiến dịch SEO.
 2. Giảm khả năng xuất hiện trên kết quả tìm kiếm: Khi các trang cạnh tranh với nhau, khả năng xuất hiện của trang web trên các kết quả tìm kiếm giảm đi. Điều này ảnh hưởng đến việc thu hút lưu lượng truy cập và tăng cường sự hiển thị của trang web trên các công cụ tìm kiếm.
 3. Mất khả năng định hướng người dùng: Keyword cannibalization có thể làm mất khả năng định hướng người dùng đến trang web. Khi nhiều trang cung cấp nội dung tương tự hoặc trùng lắp, người dùng có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin và chọn lựa trang phù hợp.

Để giảm tác động của keyword cannibalization, cần thực hiện các biện pháp phù hợp. Đầu tiên, kiểm tra và điều chỉnh nội dung trên các trang cạnh tranh. Đảm bảo rằng mỗi trang tập trung vào một từ khóa hoặc chủ đề duy nhất và không trùng lắp nội dung.

Keyword cannibalization là gì?

Tiếp theo, tối ưu hóa cấu trúc nội bộ và liên kết trong website. Xây dựng một cấu trúc nội bộ rõ ràng và định hướng, tạo liên kết hợp lý giữa các trang quan trọng và mục tiêu, tăng cường sự tập trung và ưu tiên của máy chủ tìm kiếm.

Cuối cùng, theo dõi và đánh giá kết quả. Theo dõi hiệu quả và tác động của keyword cannibalization, và thực hiện điều chỉnh và cải thiện khi cần thiết.

Tác động tiêu cực của Keyword Cannibalization đối với SEO

Tác động tiêu cực của Keyword Cannibalization đối với SEO có những hậu quả không lường trước được. Nhiều chuyên gia SEO không nhận ra rằng họ đang phải đối mặt với vấn đề này, và thậm chí mặc cười khi một trang của họ đạt hạng 5 hoặc 6 cho từ khóa mục tiêu, mà không ý thức được rằng một trang có thẩm quyền mạnh hơn có thể đạt hạng cao và chuyển đổi tốt hơn.

Hậu quả của Keyword Cannibalization là đáng kể: giảm lưu lượng truy cập, truy vấn dẫn đến trang không mong muốn, dao động thứ hạng SERP và mất doanh thu. Các hệ quả chính bao gồm:

Giảm thẩm quyền trang

Thay vì có một trang mạnh mẽ với thẩm quyền cao, SEO-er tạo nhiều trang cạnh tranh cho CTR và thẩm quyền, giảm hiệu suất tổng thể.

“Pha loãng” Link Juice và Anchor Text

Backlink được chia ra giữa nhiều trang, làm mất đi sức mạnh. Anchor Text và Internal Link không tập trung, dẫn khách truy cập đến nhiều trang khác nhau thay vì một trang chủ chủ đề.

Rủi ro hiểu sai của Google

Đối với Google, nếu tất cả từ khóa giống nhau, có thể dẫn đến hiểu sai nội dung, xếp hạng trang phụ thay vì trang chính.

Tóm lại, Keyword Cannibalization không chỉ là vấn đề lý thuyết mà còn ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất SEO và doanh thu của trang web.

Keyword Cannibalization khiến tiêu tốn ngân sách

Keyword Cannibalization làm tăng chi phí về ngân sách thu thập thông tin vì có nhiều trang dành cho cùng một từ khóa, dẫn đến việc thu thập thông tin và lập chỉ mục các trang không cần thiết.

Lưu ý: Các trang web nhỏ có thể không nhận thấy sự khác biệt hoặc không lo lắng về ngân sách thu thập thông tin, nhưng những trang web thương mại điện tử lớn hoặc các nhà cung cấp có nhiều sản phẩm sẽ phải đối mặt với vấn đề này.

Báo hiệu Google về trang chất lượng kém

Keyword Cannibalization cũng có thể là dấu hiệu đối với Google về chất lượng kém. Việc nhiều trang nhắm mục tiêu cùng một từ khóa có thể làm mất uy tín và báo hiệu rằng nội dung không khớp với từ khóa trên mỗi trang. Điều này có thể dẫn đến sự chú ý của Google và mức đánh giá thấp.

Tỷ lệ chuyển đổi ảnh hưởng

Tác động khác là đối với tỷ lệ chuyển đổi, với một trong những trang chuyển đổi tốt hơn. Keyword Cannibalization có thể khiến bạn mất khách hàng tiềm năng khi họ được dẫn đến các trang ít liên quan nhưng nằm ở vị trí cao hơn.

Tóm lại, hiểu và giảm tác động của keyword cannibalization đến hiệu quả SEO là một yếu tố quan trọng trong việc đạt được thành công trong chiến dịch tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Bằng cách kiểm tra nội dung, tối ưu hóa cấu trúc nội bộ và liên kết, và theo dõi kết quả, bạn có thể giảm thiểu tác động của keyword cannibalization và tăng cường hiệu quả SEO của trang web của bạn.

Cách khắc phục Keyword Cannibalization

Có thể thực hiện qua hai phương án chính:

Keyword cannibalization là gì?

Gộp nội dung và thực hiện 301 Redirect:

 • Kiểm tra lại intent và nội dung của các bài viết.
 • Nếu phát hiện trùng intent giữa hai từ khóa, thực hiện 301 redirect từ bài viết ít quan trọng (ví dụ “dịch vụ seo website”) đến bài viết quan trọng hơn (ví dụ “dịch vụ seo”).
 • Sau đó, xoá bài viết ít quan trọng để tránh trường hợp Keyword Cannibalization.
 • Điều chỉnh các liên kết nội bộ để trỏ về trang dịch vụ SEO

Sử dụng thẻ noindex và thẻ canonical:

 • Nếu có hai bài viết giống nhau với mục đích A/B Testing hoặc lý do khác, bạn có thể sử dụng thẻ noindex để không index bài viết trên Google.
 • Đồng thời, cài đặt thẻ canonical để trỏ về bài viết gốc, giúp Google hiểu rằng bài viết gốc là nơi chính xác để lập chỉ mục nội dung.
 • Làm như vậy giúp giữ nguyên cả hai bài viết mà không gây ra tình trạng Keyword Cannibalization.

Những phương án này giúp duy trì chất lượng trang web, ngăn chặn mất uy tín và lưu lượng truy cập, cũng như tối ưu hóa hiệu suất SEO của trang.

Cách ngăn chặn các vấn đề liên quan đến Keyword Cannibalization

Thay vì phải giải quyết các vấn đề ăn thịt từ khóa sau khi chúng đã xuất hiện, việc tốt nhất là ngăn chúng xảy ra từ đầu. Quá trình này không phức tạp và có thể thực hiện mỗi khi bạn chuẩn bị xuất bản một trang hoặc bài viết mới.

 1. Truy cập Google và thực hiện tìm kiếm “site:domain + từ khóa mục tiêu”.
  • Ví dụ: Nếu bạn chuẩn bị đăng một bài viết về “link building”, thì tìm kiếm như vậy.
 2. Kiểm tra kết quả Google trả về.
  • Nếu một trang/bài viết của bạn dường như đang nhắm mục tiêu từ khóa này, hãy xem xét lại mục tiêu từ khóa cho trang/bài viết mới của bạn.
 3. Kiểm tra xếp hạng của trang/bài viết.
  • Để xác định xem trang/bài viết đã xếp hạng cho từ khóa hay chưa, bạn có thể kiểm tra SERPs bằng cách truy cập từ khóa thực tế hoặc sử dụng Ahrefs’ Rank Tracker.

Nếu trang/bài viết chưa xếp hạng cho từ khóa này, tiếp tục và tối ưu hóa nó để tránh tình trạng Keyword Cannibalization. Điều này giúp duy trì sự rõ ràng và hiệu suất tối ưu cho từng trang của bạn.

Kết luận

Trong việc quản lý nội dung SEO, vấn đề Keyword Cannibalization là một rủi ro quan trọng cần được tránh. Hiểu rõ về khái niệm này và thực hiện các biện pháp phòng ngừa từ đầu là chìa khóa để duy trì sự rõ ràng và hiệu suất tối ưu cho từng trang trên website. Tránh tình trạng ăn thịt từ khóa giúp bảo đảm thẩm quyền và giữ cho chiến lược SEO được triển khai một cách hiệu quả nhất.

Call Now Button