Link Dofollow và Nofollow

“Link Dofollow và Nofollow: Ý nghĩa và Sự khác biệt trong SEO” là một bài viết tập trung vào hai loại liên kết quan trọng trong SEO: Dofollow và Nofollow. Bài viết giải thích ý nghĩa của hai loại liên kết này và sự khác biệt giữa chúng trong việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.

Các bài viết liên quan:

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về các khái niệm cơ bản như:

 • Định nghĩa Link Dofollow: Bài viết giải thích ý nghĩa của Link Dofollow, đây là những liên kết mà các công cụ tìm kiếm theo dõi và chịu tác động đến sự xếp hạng trang web. Liên kết Dofollow được coi là liên kết “mạnh” và có thể truyền giá trị SEO.
 • Định nghĩa Link Nofollow: Bài viết giải thích ý nghĩa của Link Nofollow, đây là những liên kết mà các công cụ tìm kiếm không theo dõi và không chịu tác động đến sự xếp hạng trang web. Liên kết Nofollow được sử dụng để ngăn chặn spam, liên kết không đáng tin cậy hoặc liên kết đến các nền tảng mạng xã hội.
 • Sự khác biệt giữa Link Dofollow và Nofollow: Bài viết trình bày sự khác biệt quan trọng giữa hai loại liên kết này, bao gồm tác động của chúng đến SEO, cách xác định và triển khai chúng trên trang web.

Bài viết cũng có thể đề cập đến cách sử dụng hiệu quả Link Dofollow và Nofollow trong chiến lược SEO, cách xác định và kiểm tra loại liên kết trên trang web, và các công cụ hỗ trợ phân tích và quản lý liên kết.

Link Dofollow và Nofollow

“Link Dofollow và Nofollow: Ý nghĩa và Sự khác biệt trong SEO” là một bài viết quan trọng để các nhà làm SEO hiểu rõ về vai trò và tác động của hai loại liên kết này trong việc tối ưu hóa trang web và đạt được thành công trong chiến lược SEO.

Link Dofollow và Nofollow

Xem thêm Danh sách kiểm tra SEO 10 điểm cho các trang web

Link Dofollow là gì?

Link Dofollow là một thuật ngữ trong SEO đề cập đến loại liên kết mà các công cụ tìm kiếm như Google theo dõi và chịu tác động đến sự xếp hạng trang web. Khi một trang web liên kết đến trang khác bằng một liên kết Dofollow, nghĩa là nó truyền giá trị SEO từ trang gốc đến trang đích.

Các công cụ tìm kiếm sẽ theo dõi và chấp nhận liên kết Dofollow, đồng thời sử dụng chúng để đánh giá độ quan trọng và độ uy tín của trang đích. Điều này có nghĩa là liên kết Dofollow có thể giúp tăng cường sự xếp hạng và khả năng hiển thị trang web trên kết quả tìm kiếm.

Để tạo một liên kết Dofollow, không có thuộc tính rel="nofollow" được thêm vào thẻ <a> của liên kết. Mặc định, các liên kết được xem là Dofollow, nghĩa là không cần thêm thuộc tính rel="dofollow".

Liên kết Dofollow được xem là liên kết “mạnh” trong SEO vì chúng có thể truyền giá trị từ trang gốc đến trang đích. Tuy nhiên, nên lưu ý rằng việc có quá nhiều liên kết Dofollow không tự nhiên hoặc không liên quan có thể bị coi là spam và có thể ảnh hưởng đến xếp hạng của trang web. Do đó, việc sử dụng liên kết Dofollow nên được thực hiện một cách cân nhắc và hợp lý trong chiến lược liên kết và tối ưu hóa trang web.

Link Nofollow là gì?

Link Nofollow là một thuật ngữ trong SEO đề cập đến loại liên kết mà các công cụ tìm kiếm như Google không theo dõi và không chịu tác động đến sự xếp hạng trang web. Khi một trang web liên kết đến trang khác bằng một liên kết Nofollow, nghĩa là nó không truyền giá trị SEO từ trang gốc đến trang đích.

Thuộc tính rel="nofollow" được thêm vào thẻ <a> của liên kết để chỉ định rằng liên kết đó là Nofollow. Điều này thông báo cho các công cụ tìm kiếm rằng không nên theo dõi liên kết và không áp dụng bất kỳ giá trị SEO nào cho trang đích.

Các liên kết Nofollow thường được sử dụng trong các trường hợp sau:

 1. Ngăn chặn spam: Khi người dùng đăng bình luận hoặc liên kết đến trang web khác, việc thêm thuộc tính Nofollow vào liên kết có thể ngăn chặn các hoạt động spam và bảo vệ trang web khỏi các liên kết không đáng tin cậy.
 2. Liên kết không đáng tin cậy: Khi liên kết đến trang web không đáng tin cậy hoặc không rõ nguồn gốc, việc sử dụng Nofollow có thể tránh gắn kết với những trang không mong muốn hoặc tiềm ẩn rủi ro.
 3. Liên kết đến mạng xã hội: Khi liên kết đến các nền tảng mạng xã hội, việc sử dụng Nofollow giúp tránh truyền lưu lượng truy cập và giá trị SEO cho các trang mạng xã hội.

Việc sử dụng liên kết Nofollow có thể giúp kiểm soát chất lượng liên kết và tránh các rủi ro liên quan đến SEO. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc sử dụng quá nhiều liên kết Nofollow hoặc không tự nhiên có thể ảnh hưởng đến việc xây dựng đồng nghĩa và tăng cường quan trọng đối với trang web. Do đó, việc sử dụng liên kết Nofollow nên được thực hiện một cách cân nhắc và hợp lý trong chiến lược liên kết và tối ưu hóa trang web.

Sự khác biệt giữa Link Dofollow và Nofollow

Sự khác biệt chính giữa Link Dofollow và Nofollow nằm trong cách mà các công cụ tìm kiếm như Google xử lý và đánh giá hai loại liên kết này trong việc xếp hạng trang web. Dưới đây là sự khác biệt quan trọng giữa chúng:

 1. Dofollow: Khi một liên kết được đánh dấu là Dofollow, các công cụ tìm kiếm theo dõi và chịu tác động của nó đến sự xếp hạng trang web. Điều này có nghĩa là liên kết Dofollow có thể truyền giá trị SEO từ trang gốc đến trang đích. Đây là loại liên kết mạnh mà các công cụ tìm kiếm sử dụng để đánh giá độ quan trọng và độ uy tín của trang đích.
 2. Nofollow: Khi một liên kết được đánh dấu là Nofollow, các công cụ tìm kiếm không theo dõi và không chịu tác động của nó đến sự xếp hạng trang web. Liên kết Nofollow được sử dụng để ngăn chặn spam, liên kết không đáng tin cậy hoặc liên kết đến các nền tảng mạng xã hội. Điều này không truyền giá trị SEO từ trang gốc đến trang đích.
Link Dofollow và Nofollow

Với sự khác biệt này, liên kết Dofollow được coi là liên kết mạnh và có thể giúp cải thiện xếp hạng trang web, trong khi liên kết Nofollow không chịu tác động đến xếp hạng và thường được sử dụng để kiểm soát chất lượng liên kết và ngăn chặn spam.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dù là Dofollow hay Nofollow, việc xây dựng một chiến lược liên kết tổng thể và đa dạng vẫn quan trọng. Một sự kết hợp hợp lý của cả hai loại liên kết có thể mang lại lợi ích tốt nhất cho việc tối ưu hóa SEO và xếp hạng trang web.

Chiến lược sử dụng Link Dofollow và Nofollow

Chiến lược sử dụng Link Dofollow và Nofollow trong SEO là một phần quan trọng của việc xây dựng liên kết và tối ưu hóa trang web của bạn. Dưới đây là một số gợi ý và chiến lược bạn có thể áp dụng:

 1. Sử dụng Link Dofollow cho các liên kết có giá trị và đáng tin cậy: Sử dụng liên kết Dofollow để truyền giá trị SEO từ trang gốc đến trang đích. Điều này bao gồm việc liên kết đến các trang có nội dung chất lượng, các trang web đáng tin cậy và các trang có liên quan với nội dung của bạn. Đồng thời, hãy đảm bảo rằng các liên kết Dofollow được sử dụng một cách cân nhắc và không gây spam.
 2. Sử dụng Link Nofollow để kiểm soát chất lượng liên kết: Sử dụng liên kết Nofollow cho các liên kết không đáng tin cậy, liên kết bình luận, liên kết đến các trang mạng xã hội hoặc các liên kết không liên quan đến nội dung của bạn. Điều này giúp bạn kiểm soát chất lượng liên kết và tránh các rủi ro liên quan đến SEO, như spam hoặc liên kết không tự nhiên.
 3. Xác định các trang quan trọng và chiến lược Link Dofollow tập trung: Đối với các trang quan trọng và trang mục tiêu của bạn, hãy tập trung vào việc sử dụng các liên kết Dofollow để tăng cường giá trị SEO và tăng khả năng xếp hạng. Điều này có thể bao gồm liên kết từ các bài viết blog chất lượng, các trang sản phẩm quan trọng hoặc các trang quảng cáo trang chủ của bạn.
 4. Tạo sự đa dạng và tự nhiên với các liên kết: Để tránh gây nghi ngờ cho các công cụ tìm kiếm và tạo sự tự nhiên, hãy tạo ra một sự đa dạng với các liên kết trong chiến lược của bạn. Kết hợp cả liên kết Dofollow và Nofollow trong các bài đăng, bài viết và các trang khác để tạo ra một mô hình liên kết tự nhiên và không gây spam.
 5. Kiểm tra và xác định loại liên kết: Sử dụng các công cụ phân tích và kiểm tra để xác định loại liên kết Dofollow và Nofollow trên trang web của bạn. Điều này giúp bạn kiểm soát chất lượng liên kết và đảm bảo rằng chúng được áp dụng đúng cách.
Link Dofollow và Nofollow

Chiến lược sử dụng Link Dofollow và Nofollow trong SEO phụ thuộc vào mục tiêu và nội dung của trang web của bạn. Bằng cách sử dụng chúng một cách cân nhắc và tổ chức, bạn có thể tăng cường giá trị SEO và kiểm soát chất lượng liên kết trên trang web của mình.

Các công cụ hỗ trợ xác định và kiểm tra Link Dofollow và Nofollow

Có một số công cụ hỗ trợ mà bạn có thể sử dụng để xác định và kiểm tra liên kết Dofollow và Nofollow trên trang web của bạn. Dưới đây là một số công cụ phổ biến:

 1. Google Chrome Extension: Có nhiều tiện ích mở rộng cho trình duyệt Google Chrome như “NoFollow” hoặc “SEOquake” cho phép bạn xem các liên kết Dofollow và Nofollow trên một trang web. Chúng sẽ tô đậm hoặc hiển thị các liên kết theo cách khác nhau để bạn dễ dàng nhận biết.
 2. Screaming Frog SEO Spider: Đây là một công cụ phân tích SEO mạnh mẽ, cho phép bạn kiểm tra liên kết trên toàn bộ trang web. Bạn có thể xác định và lọc các liên kết Dofollow và Nofollow, cùng với nhiều thông tin khác như tiêu đề trang, từ khóa, meta descriptions và nhiều hơn nữa.
 3. SEMrush: Công cụ phân tích SEO toàn diện này cung cấp một loạt tính năng, bao gồm khả năng phân tích các liên kết Dofollow và Nofollow trên trang web của bạn. Bạn có thể kiểm tra danh sách liên kết, xem tỷ lệ liên kết Dofollow/Nofollow, và theo dõi các chỉ số liên quan đến liên kết.
 4. Moz Link Explorer: Moz là một công ty nổi tiếng về SEO và Moz Link Explorer là công cụ của họ giúp bạn kiểm tra liên kết Dofollow và Nofollow trên trang web. Bạn có thể xem các chi tiết về các liên kết, bao gồm loại liên kết, độ quan trọng và độ tin cậy của chúng.
 5. Ahrefs: Ahrefs cũng là một công cụ phân tích SEO hàng đầu và cung cấp tính năng kiểm tra liên kết Dofollow và Nofollow. Bạn có thể kiểm tra liên kết từ trang web của bạn, xem các thống kê liên kết và phân tích các thông số liên quan đến liên kết.

Các công cụ này giúp bạn nhanh chóng xác định và kiểm tra loại liên kết Dofollow và Nofollow trên trang web của bạn. Bằng cách sử dụng chúng, bạn có thể quản lý và điều chỉnh các liên kết để tối ưu hóa chiến lược liên kết và SEO của bạn.

Kết luận về Link Dofollow và Nofollow

Trong kết luận, ta có thể nhấn mạnh một số điểm quan trọng về Link Dofollow và Nofollow:

 1. Link Dofollow là loại liên kết mà các công cụ tìm kiếm theo dõi và chịu tác động đến sự xếp hạng trang web. Chúng truyền giá trị SEO từ trang gốc đến trang đích và được coi là liên kết mạnh trong việc tối ưu hóa trang web.
 2. Link Nofollow là loại liên kết mà các công cụ tìm kiếm không theo dõi và không chịu tác động đến sự xếp hạng trang web. Chúng được sử dụng để ngăn chặn spam, kiểm soát chất lượng liên kết và tránh các rủi ro liên quan đến SEO.
 3. Việc sử dụng cả Link Dofollow và Nofollow trong chiến lược liên kết là quan trọng để tạo sự tự nhiên và đa dạng. Sự kết hợp cân nhắc giữa hai loại liên kết này giúp tăng cường giá trị SEO, kiểm soát chất lượng liên kết và tránh gây nghi ngờ cho các công cụ tìm kiếm.
 4. Cần chú ý sử dụng Link Dofollow một cách cân nhắc và hợp lý để tránh việc spam liên kết. Việc xác định trang quan trọng và tập trung sử dụng Link Dofollow cho các trang này có thể mang lại hiệu quả tốt hơn cho việc tối ưu hóa SEO.
 5. Xác định và kiểm tra loại liên kết Dofollow và Nofollow trên trang web có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các công cụ hỗ trợ như Google Chrome Extension, Screaming Frog SEO Spider, SEMrush, Moz Link Explorer, và Ahrefs.

Cuối cùng, để tối ưu hóa SEO và xếp hạng trang web, việc sử dụng cả Link Dofollow và Nofollow phải được thực hiện một cách cân nhắc, tự nhiên và đáng tin cậy. Điều này đảm bảo rằng trang web của bạn có một mô hình liên kết tổng thể và chất lượng cao, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc và quy định của các công cụ tìm kiếm.

Call Now Button